måndag 14 december 2009

Tokig översättning

Korrekt språk är svårt. Beroende på läsaren bör språket vara olika. På bloggar, gratistidningar, och enklare medier har jag inte så stora krav på språket. Ofta skriver man snabbt, och slinker det med ett eller annat språkfel är det inte hela världen. Det går oftast att förstå vad som menas. Och ofullständiga meningar kan ofta tjäna sitt syfte, genom att känslor lyser igenom.

Men när det gäller böcker har jag större krav, om inte rent av stora krav. Stavfel är bara slarvigt. Faktafel en katastrof. Tokiga översättningar har ett visst underhållningsvärde, om man förstår vad det egentligen skulle ha stått där. Men eftersom översättaren gjort fel, så finns det åtminstone en person som inte förstår det felaktiga.


En riktigt rolig översättningsmiss finns i Hugh Johnson och Jancis Robinsons Atlas över världens viner. På sidan 19 står det hur Pierces sjukdom (Pierce's disease) sprids med en typ av Dvärgstrit. På engelska heter insekten Glassy-winged sharpshooter, och texten i boken är:
Pierces sjukdom sprids av denna cikada, en glasvingad skarpskytt...

Jag vet inte hur skarpt den här lilla insekten skjuter, men inte är det en korrekt översättning. Jag ser framför mig en myra med glasvingar hållandes ett gevär som den siktar på vinrankan. Ammunitionen är en spruta med bakterien Xylella fastidiosa som tränger in i saven på vinstocken och blockerar vattentillförseln.

Till översättarens försvar måste sägas att det är inte lätt att hitta en översättning på Glassy-winged sharpshooter. I de få svenska vinböcker som alls omnämner denna lilla förtretliga skadeinsekt, översätter man inte alls. T.ex. Catarina Hiort av Ornäs skriver i Munskänkarnas Vinbok helt enkelt Glassy-winged sharpshooter i kursiv för att visa att det är ett engelskt namn.

Är det någon som vet det korrekta svenska namnet, om det finns ett sådant? Det närmaste jag hittat är att det är en typ av Dvärgstrit.

2 kommentarer:

Kayaker sa...

Det vetenskapliga namnet är aldrig fel.
Homalodisca vitripennis

Syrah sa...

Tack!
Härmed skriver vi alltså alltid "Homalodisca vitripennis" istället för det engelska "Glassy-winged sharpshooter".